sabato 21 ottobre 2017

La Sacra Ortodossia si difende non con i lecchinaggi, i baciamani, le telecamere, con le visite in vaticano o con l'oro ma (come ha fatto Cincinnato ) con la preghiera e con una grande propaganda di sensibilità e conoscenza della Verità che è Cristo: "Io sono la via, la verità, la vita" !!!!! Stiamo aspettando che il Signore Gesù Cristo ci invii un nuovo Marco d'Efeso per contrastare queste false inclinazioni "eretiche e scismatiche" affinchè tutti i veri cristiani si uniscano contro le nuove false verità, ad iniziare da questo ecumenismo massone e fariseo che tanto male sta arrecando all Chiesa di Cristo, fondata sulla pietra angolare che i muratori hanno scartato, sotto il vessillo che raffigura il volto del salvatore. Amìn....amìn....amìn !!!!!

martedì 17 ottobre 2017

PATRIARCATO  DI  MOSCA
  PARROCCHIA  ORTODOSSA

“SAN  GIOVANNI  DI  KRONSTADT”

CASTROVILLARI


Domenica 22 ottobre 2017
Tono III
Memoria dei
 Padri del VII concilio ecumenico
San Giacomo di Alfeo
San Andronico e della sua consorte
Tropari :
Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мышцею Своею Господь, попра смертию смерть, первенец мертвых бысть; из чрева адова избави нас, и подаде мирови велию милость.
Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наши основавый и теми ко истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, слава Тебе.

Апостоле святый Иакове, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Пустынный житель и в телеси Ангел и чудотворец показался еси, Богоносне отче наш Андрониче, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих к тебе. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

.Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Православныя веры поборниче, земли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче, Божественных Таин благоговейный служителю и дерзновенный о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и Церкве нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти; ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.venerdì 13 ottobre 2017

Prima gli Ortodossi si difendevano dalle orde papiste, ora invece fanno a gara a chi "lecca" di più .............
Signore Gesù Cristo, liberaci da questi eretici che si annidano all'interno della Santa Fede Ortodossa, inviaci qualcuno che ci sappia difendere e che faccia tornare gli "eretici" nel profondo dell'inferno, dove c'è solo "dolore e stridor di denti".

lunedì 9 ottobre 2017

Care Fedeli e Cari Fedeli, domenica prossima 15 ottobre 2017, terza domenica del mese, celebreremo la Divina Liturgia presso la nostra Chiesa Parrocchiale Ortodossa in Via Balbia, 7 ad Altomonte. 
Invito tutti voi a fare propaganda presso i vostri parenti ed amici affinchè tutti sappiano della celebrazione e così nessuno potrà cacciare scuse dicendo..."Non lo sapevo".
Il Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi e vi benedica !!!
sabato 7 ottobre 2017

Biserica Ortodoxă Rusă
Patriarhia Moscovei
PAROHÌA :
Sf. Arsenie Capadocianul
Via Balbia, 7
Altomonte (cs)


Domenica 08.10.2017
Tono I


Memoria di santa Eufrosina e 

di San Sergio di Radonez

Tropari del giorno:

Piatra fiind pecetluită de iudei şi ostaşii străjuind preacurat Trupul Tău, înviat ai a treia zi, Mîntuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, Puterile cerurilor au strigat Ţie, Dătătorule de viaţă: Slavă învierii Tale, Hristoase, slavă împărăţiei Tale, slavă iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni.

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Eufrosina, duhul tău.


Alesu-te-a pe tine împăratul puterilor, ca să fii conducător al Rusiei, Cuvioase Părinte Serghie, iar noi ca unui mare făcător de minuni îți aducem cântare de mulțumire, căci cu rugăciunile tale pururea ne izbăvești de cei de alt neam și de scârbele ce ne înconjoară, pentru care îți strigăm ție: Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 


Toată grija cea lumească lepădând, cu un glas să lăudăm pe cel ce este lumină călăuzitoare pământului Rusiei şi lumii întregi, pe preotul Ioan, bunul păstor, care ne-a arătat nouă strălucitorul chip al vieţuirii în Hristos, şi pe pământ fiind, de duhul rugăciunii s-a aprins, şi de la Domnul îndoit dar de tămăduire a dobândit. Cu ale lui sfinte rugăciuni, întru credinţă să ne întărească pe noi Hristos, şi fii neclintiţi ai Bisericii să ne arate, spre mântuirea sufletelor noastre!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Ceea ce eşti folositoare creştinilor neînfruntată, mijlocitoare către Făcătorul neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci apucă înainte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire, apărînd pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

mercoledì 4 ottobre 2017

Mostra Documentaria - Castrovillari (CS)

Amiche ed amici: vi invitiamo Domenica 8. 10. 2017 presso la Sezione di Archivio di Stato di Castrovillari a visitare la Mostra Documentaria sul tema "Un tesoro da scoprire". Alla scoperta dei centri storici del Distretto di Castrovillari.
Vi aspettiamo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
La sede della Sezione di Archivio di Stato si trova in Via Porta della Catena n. 1 a Castrovillari (cs).


sabato 30 settembre 2017

Dal sito del confratello P. Ambrogio di Torino.

Una strana icona
di Pjotr Davydov
Pravoslavie.ru
16 settembre 2017
Nell'icona: san Giovanni il Russo

 


Le monache del convento di san Prohor Pchin'ski, situato nel sud della Serbia a poche miglia dal confine con la Macedonia, ci hanno raccontato questa storia.
Quando abbiamo fatto visita al negozio delle icone del convento abbiamo scoperto un'icona insolita: vi un santo era raffigurato con una croce in mano (era chiaro che era un martire o un confessore), ma era vestito in uniforme da soldato e non nelle vesti tradizionali. Qualcuno ha pensato che fosse una rappresentazione del soldato martire russo Evgenij Rodionov, che rimase fedele a Cristo fino alla fine, rifiutando di togliersi la croce dal collo, e che fu assassinato da banditi ceceni il 23 maggio 1996, all'età di diciannove anni. Ma non era lui: come si vede dall'icona, lo stemma dell'uniforme militare era serbo, non russo. Prendiamo una lente d'ingrandimento e leggiamo la seguente iscrizione in serbo: "San Giovanni il Russo, confessore. Aiutante del popolo serbo". Perché allora era raffigurato con la divisa serba? Cosa significava? È vero, tutti i santi sono i nostri aiutanti indipendentemente dalle nazionalità. Chiediamo l'intercessione di santi come Giorgio il Vittorioso, Isacco il Siro, Nicola il taumaturgo di Mira e Mosè il Nero. Ma perché il santo confessore Giovanni il Russo?
Ecco ciò che ci hanno detto le monache. Tutti ricordano bene la terribile campagna di bombardamento della NATO nel marzo 1999, grazie alla quale il Kosovo e la Metohija, culla dell'Ortodossia serba, sono caduti sotto il potere degli islamisti e dei loro padroni – i "pacificatori" della NATO. Ricordiamo anche quegli "auguri pasquali" canzonatori che gli invasori avevano scritto sulle bombe e sui missili. Come risultato di questi bombardamenti migliaia di persone sono state uccise. Le principali vittime di quella brutale campagna sono stati dei civili innocenti. Secondo il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo nell'ex Jugoslavia, Jiri Dienstbier, l'operazione balcanica della NATO ha causato più morti tra i civili rispetto al conflitto in Kosovo per la cui risoluzione apparentemente era stata lanciata. L'ecologia della Serbia è stata devastata, le industrie del paese sono state rovinate. Ora, diciotto anni dopo questi eventi, la Serbia, abituata a guerre infinite attraverso la sua storia, si è gradualmente ripresa. Ma dei bombardamenti più prolungati avrebbero probabilmente portato a un caos totale nel paese e a un numero maggiore di vittime. Sì, la Serbia è stata costretta a sottomettersi alla NATO per evitare la totale distruzione e devastazione del Paese. E, come ricordiamo, la Russia (che aveva precedentemente dato una mano alla Serbia in molte occasioni) non era un partner affidabile in quel momento [1]. Ma i serbi facevano affidamento sui santi russi. Il santo confessore Giovanni il Russo era stato un esempio sorprendente di umiltà nelle difficili circostanze che i serbi stavano attraversando. Nella sua prigionia in Turchia, san Giovanni convertì molte persone a Cristo attraverso la sua umiltà. Non ci furono vittorie secolari e risuonanti nella sua vita, non ci furono altisonanti inni di lode allo tsar russo, ma ci fu la vittoria di Cristo e dell'umiltà – una vittoria silenziosa e radiante di Dio che preferisce convincere per mezzo della sua presenza e del suo amore, nel mormorio di un vento leggero (1 Re 19:12).
E, come ci hanno detto le monache, san Giovanni il Russo è apparso a un monaco serbo del Monte Athos mentre pregava con fervore (nella visione il santo era vestito in uniforme militare serba). San Giovanni ha detto: "vado ad aiutare i miei fratelli, i serbi". Il giorno seguente, il 10 giugno 1999, è terminato il bombardamento della NATO...
I cristiani hanno affrontato prove in qualsiasi momento durante la storia, e i nostri giorni non costituiscono un'eccezione. Se guardiamo a che cosa sta succedendo in Kosovo e Metohija, non si può definire una vita pacifica e felice. Tuttavia, la Buona Novella di Cristo è ancora diffusa nonostante tutto. E, secondo i monaci dei monasteri locali, alcuni degli albanesi e dei soldati della NATO, che in un primo momento ignoravano l'Ortodossia ed erano persino ostili verso di essa, hanno finito per diventare dei convinti cristiani ortodossi. Alcuni hanno abbracciato l'Ortodossia dopo aver sperimentato miracoli, altri sono stati ispirati dal citato "mormorio di un vento leggero" – la luce pacifica dell'amore di Cristo che trionfa su ogni tipo di arma. Quindi è troppo presto per dire che l'Ortodossia in Kosovo e Metohija è morta. Se un santo prigioniero russo fu in grado di convertire migliaia di persone a Cristo per mezzo della sua mansuetudine, allora perché non possono fare la stessa cosa migliaia di serbi ortodossi, che sono diventati prigionieri nella loro patria?
Nota
[1] L'autore si riferisce probabilmente a ciò che i russi ora chiamano "i terribili anni '90", quando la loro economia era a pezzi e il paese era fondamentalmente governato dall'estero. – ndc
Non ho nessuna voglia di insistere più di tanto, ma considerato che a quei tempi i Signori di una certa portata politica-territoriale per matenere saldo il proprio prestigio e la propria forza territoriale, si sposavano con donne di rango uguale, ma di regioni limitrofe, e considerato che a quei tempi nessuno aveva "puzze razziste sotto il naso", non guardavano se la futura moglie fosse serba, magiara, albanese, greca o altro. A loro interessava che quel matrimonio potesse rinsaldare politicamente ed economicamente la sua posizione in quell'ambito geografico. Per questo se la Madre dei Castriota fosse Serba, non fregava a nessuno, le liti odierne non esistevano, perchè il nemico in comune era l'islam maomettano. Ora invece c'è distinzione tra albanesi e greci o tra albanesi e serbi. Ma non vedo che gli albanesi si scaglino contro coloro che li hanno tenuti sotto per oltre 5 secoli........ loro non sono i nemici....infatti essendosi islamizzati all'inverosimole, i nemici sono i CRISTIANI ORTODOSSI SERBI E GRECI, adducendo tutto questo al problema territoriale.
Non dimentichiamo che uno dei fratelli di Giorgio era un monaco ortodosso e che sua moglie era imparentata con gli imperatori di Costantinopoli.....ortodossi.
Qindi a noi "ARBRESH" le diatribe modernistiche, territoriali e geopolitiche non interessano minimamente, noi arbresh siamo in ottimissimi, e lo saremo sempre, rapporti con i nostri Fratelli della Fede ORTODOSSA....... GRECI E SERBI !!!!
Voglio ricordare che il mio è solamente un pensiero personale detto ad alta vove, ma di per sè anche un pensiero storico.

martedì 22 agosto 2017


UFFICIATURE DEL MESE DI AGOSTO 2017
PATRIARCATO DI MOSCA
PARROCCHIA ORTODOSSA
"SAN GIOVANNI DI KRONSTADT"
CASTROVILLARI (CS-CALABRIA-ITALY)
Cell.: 3473400419

1) Sabato 26 — Ore 17.30 Vespro e Battesimo
2) Domenica 27— Ore 9.30 Divina Liturgia

3) Domenica 27 - Ore 17.30  CHIESA DI ALTOMONTE - Battesimo
6) Lunedi  28 - Ore 9,30 Divina Liturgia della Dormizione della Genitrice di  

                          Dio e processione
 
                                                                   Il Parroco

                                                       (P. Giovanni Capparelli) 

http://www.ortodossiatorino.net

I colori dei paramenti liturgici
 
da: Богослужебные указания на 2017 год


 
I colori dei paramenti liturgici [1]
Natività della Madre di Dio (fino all'apodosi)
blu
Esaltazione della Croce (fino all'apodosi) e altre feste della Croce
bordeaux [2] o viola
Santo apostolo Giovanni il Teologo
bianco
Protezione e Ingresso al Tempio della Madre di Dio (fino all'apodosi)
blu
Veglia della Natività di Cristo
bianco
Natività di Cristo (fino all'apodosi)
dorato o bianco
Sinassi della Madre di Dio
bianco o blu
Circoncisione del Signore, Veglia dell'Epifania, Epifania del Signore (fino all'apodosi)
bianco
Presentazione del Signore (fino all'apodosi)
blu o bianco
Annunciazione della Madre di Dio
blu
Domeniche preparatorie della Grande Quaresima
viola o dorato (giallo)
Grande Quaresima (giorni feriali)
viola scuro, cremisi o nero [3]
Sabati, domeniche e giorni feriali con rango di polieleo della Grande Quaresima
viola
Liturgia dei doni presantificati
viola, cremisi o nero
Domenica della Croce
viola o bordeaux
Ingresso del Signore a Gerusalemme
verde o bianco
Settimana della Passione
nero o viola scuro
Grande Giovedì
viola
Grande Sabato (da dopo la lettura dell'Apostolo alla Liturgia) e inizio della funzione di Pasqua (fino al Mattutino di Pasqua, incluso)
bianco
Pasqua (fino all'apodosi)
rosso
Ascensione del Signore (fino all'apodosi)
bianco
Pentecoste (fino all'apodosi)
verde
Lunedì del santo Spirito
verde o bianco
Natività di san Giovanni Battista
bianco
Santi corifei degli apostoli Pietro e Paolo
dorato (giallo) o bianco
Trasfigurazione del Signore (fino all'apodosi)
bianco
Dormizione della Madre di Dio (fino all'apodosi) [4]
blu
Decapitazione di san Giovanni Battista
rosso o bordeaux
Feste medie del Signore nei giorni feriali e nelle domeniche al di fuori della Quaresima
dorato (giallo)
Feste della Madre di Dio
blu
Memorie [5] delle potenze incorporee e dei santi e delle sante vergini
bianco
Memorie dei profeti
dorato (giallo) o bianco
Memorie degli apostoli
dorato (giallo), bianco o rosso
Memorie dei santi ierarchi
dorato (giallo)
Memorie dei martiri
rosso
Memorie dei monaci e dei folli per Cristo
verde
Memorie dei santi principi
dorato (giallo), verde o rosso [6]
Servizi funebri (al di fuori della Quaresima)
bianco
Sacramento del battesimo
bianco
Sacramento del matrimonio
bianco, dorato oppure rosso (dalla settimana di san Tommaso all'apodosi della Pasqua)

Note
[1] Le istruzioni sul colore dei paramenti sono indicate tenendo conto della pratica ecclesiale consolidata e del capitolo del IV volume della Настольная книга священнослужителя ("Manuale da tavola del clero", 1983. p. 148), dal titolo "I colori dei paramenti liturgici. Simbolismo dei colori".
[2] Esiste la pratica di servire le funzioni in onore della Croce di Cristo in paramenti di colore bordeaux, o di un rosso di una tonalità più scura di quella pasquale.
[3] Nell'antichità in tutta la Chiesa ortodossa non esistevano paramenti neri, e nella Grande Quaresima si serviva in "paramenti cremisi", cioè di un rosso cupo. Così, nei giorni feriali della Grande Quaresima, le funzioni si possono servire in paramenti purpurei, ma in una tonalità più scura di quella delle domeniche quaresimali.
[4] Esiste una pratica secondo la quale durante tutto il digiuno della Dormizione (tranne alla Trasfigurazione) si utilizzano paramenti di colore blu.
[5] I paramenti nei giorni feriali sono sostituiti da paramenti corrispondenti ala tipologia del santo, nel caso di offici di santi dal rango di polieleo o di grande dossologia. Durante i periodi delle post-feste, in molte chiese non cambia il colore dei paramenti negli offici di santi dal rango di polieleo. Quando la memoria dei santi coincide con la domenica, il colore dei paramenti non cambia e resta dorato.
[6] Nei giorni della memoria dei santi principi che hanno preso voti monastici (per esempio, il santo principe Daniele di Mosca), le funzioni si compiono in paramenti verdi. Un officio in onore di santi principi martiri o sofferenti della passione si compie con i paramenti assegnati ai martiri

Commenti
Nella Chiesa russa esiste anche la tradizione di servire le funzioni domenicali o alle feste del Signore in paramenti rossi; nei giorni dell'elevazione della Croce si possono usare paramenti di colore blu, e nelle feste della Madre di Dio, al Grande Giovedì (alla Liturgia) e nel periodo da Pasqua all'apodosi dell'Ascensione, bianchi.
Esiste una pratica di celebrare le funzioni in onore dell’apostolo Giovanni il Teologo e il giorno della nascita di san Giovanni il Precursore in paramenti rossi, e la festa del santo grande principe e pari agli apostoli Vladimir in paramenti bordeaux o rossi.

domenica 13 agosto 2017РУССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТA


ПРАВОСЛАВНЫЙ
ХРИСТИАНСКИЙ  ПРИХОД

СВ.  ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО


КАСТРОВИЛЛАРИ
 

19 Agosto
Trasfigurazione di N.S.G.S.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Антифоны:
Антифон 1

Воскликните Господеви вся земля, пойте же Имени Его, дадите славу хвале Его. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
Глас грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижеся и трепетна бысть земля. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
Во исповедание и в велелепоту облеклся еси, одеяйся светом яко ризою. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Антифон 2
Горы Сионския, ребра северова, град Царя Великаго. Спаси ны, Сыне Божий, Преобразивыйся на горе, поющия Ти: аллилуиа.
И введе я в гору святыни своея, гору сию, юже стяжа десница Его. Спаси ны, Сыне Божий, Преобразивыйся на горе, поющия Ти: аллилуиа.
Гору Сионю, юже возлюби, и созда яко единорога святилище Свое. Спаси ны, Сыне Божий, Преобразивыйся на горе, поющия Ти: аллилуиа.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотиться от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправ, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.


Антифон 3
Надеющиися на Господа, яко гора Сион, не подвижится во век. Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху: да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы. Светодавче, слава Тебе.
Горы окрест Его, и Господь окрест людей Своих, от ныне и до века. Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху: да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы. Светодавче, слава Тебе.
Господи, кто обитает в жилищи Твоем? Или кто вселится во святую гору Твою? Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху: да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы. Светодавче, слава Тебе.
Кто взыдет на гору Господню? Или кто станет на месте святем Его? Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху: да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы. Светодавче, слава Тебе.


Tropari:
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Православныя веры поборниче, земли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче, Божественных Таин благоговейный служителю и дерзновенный о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и Церкве нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мiрови же проповедят, яко ты еси воистинну Отчее сияние.

venerdì 11 agosto 2017

Voglio ricordarvi, sorelle e fretelli in Cristo, le ufficiature di domenica prossima, 13 agosto, che saranno celebrate presso la nostra Chiesa Parrocchiale Ortodossa "San Giovanni di Kronstadt", Palazzo Gallo - Piazza Vittorio Em. II - a Castrovillari (Cosenza) con inizio alle ore 9,30 circa:

Ore 10.00 : Preghiera dei 20 giorni alla piccola Giulia;
Ore 10,15 : Divina Liturgia
Ore 11,45 circa : Processione con la Santa e Vivificante Croce.
 
Come sempre l'augurio mio è quello di poterci incontrare in Chiesa. Il Signore sia con tutti voi e vi benedica !!! Amin


mercoledì 9 agosto 2017

Dal sito del confratello e concelebrante Padre Ambrogio di Torino....

San Marco di Efeso: un vero ecumenista
 
da Pravmir
4 agosto 2017


Un estratto dal libro “Winds of Change in Roman Catholicism”, dello ieromonaco Ambrose (già padre Alexey) Young.

Ecumenico significa "appartenente o accettato dalla Chiesa cristiana in tutto il mondo"; come tale, questo termine riflette la regola della fede data da san Vincenzo di Lerino: la verità cristiana è quella "che è stata creduta ovunque, sempre e da tutti". Questa è la corretta definizione da vocabolario della parola "ecumenico", nonché la sua unica definizione patristica. Purtroppo, "ecumenico" è venuto a significare qualcosa di molto diverso nell'ultima parte del XX secolo. Sotto l'influenza del Concilio Ecumenico delle Chiese e della politica di aggiornamento nella Chiesa di Roma, "ecumenico" è giunto a significare quanto segue: l'unità della Chiesa di Cristo è stata spezzata nel corso dei secoli; tutte le Chiese cristiane sono praticamente uguali e ciascuna ha una "parte" della verità; pertanto, tutte le denominazioni si devono unire per recuperare la "totalità" che una volta esisteva. Questo è l'ecumenismo moderno.
Un esempio eccellente del primo e originale tipo di ecumenista è san Marco di Efeso, campione dell'Ortodossia del XV secolo, a volte chiamato "La coscienza dell'Ortodossia". Le seguenti informazioni sono condensate da una serie di tre articoli in "The Orthodox Word" (1967), scritti dall'archimandrita Amvrosij Pogodin:
Quando le fondamenta di Bisanzio stavano crollando a pezzi, i diplomatici raddoppiarono i loro sforzi per trovare una possibilità di unione con le potenze occidentali per una battaglia contro l'avversario comune del cristianesimo, l'islam. Si fecero tentativi di concludere trattati con i turchi, ma questi non ebbero successo. L'unica speranza si trovava in Occidente. Per questo era necessario soprattutto fare la pace con il Vaticano.
Nel 1437 fu convocato un Concilio che istituì un comitato di teologi latini e greci con il papa e l'imperatore bizantino come capi. Il papa, Eugenio IV, aveva un'idea molto esaltata del papato e mirava a sottoporre a se stesso la Chiesa ortodossa. Spinto dalle difficili circostanze di Bisanzio, l'imperatore perseguì il suo scopo: concludere un accordo vantaggioso per il suo paese. Pochi pensavano alle conseguenze spirituali di una simile unione. Solo un delegato, il metropolita di Efeso, san Marco, si oppose fermamente.
Nel suo discorso al papa all'apertura del Concilio, san Marco spiegò come egli desiderava ardentemente questa unione con i latini – ma una vera unione, spiegava, basata sull'unità della fede e dell'antica pratica liturgica. Inoltre informò il papa che egli e gli altri vescovi ortodossi erano venuti al Concilio non per firmare una capitolazione né per vendere l'Ortodossia per favorire il loro governo, ma per confermare la dottrina vera e pura.
Molti dei delegati greci pensavano tuttavia che la salvezza di Bisanzio potesse essere raggiunta solo attraverso l'unione con Roma. In numero sempre maggiore divennero disposti a compromettere la verità eterna per preservare un regno temporale. Inoltre, i negoziati furono così inaspettatamente lunghi che i delegati greci non avevano più i mezzi per sostenersi; cominciarono a soffrire la fame ed erano ansiosi di tornare a casa. Il papa, tuttavia, rifiutò di dare loro alcun sostegno fino a quando una "unione" non fosse conclusa. Sfruttando la situazione e comprendendo la futilità di ulteriori dibattiti, i latini utilizzarono il loro vantaggio economico e politico per esercitare pressioni sulla delegazione ortodossa, pretendendo che questa capitolasse alla Chiesa romana e accettasse tutte le sue dottrine e il suo controllo amministrativo.
San Marco rimase da solo contro la marea crescente che minacciava di rovesciare l'arca della vera Chiesa. Era pressato da tutti i lati, non solo dai latini, ma anche dai suoi confratelli greci e dal patriarca di Costantinopoli. Vedendo il suo rifiuto persistente e vigoroso di firmare qualsiasi accordo con Roma alle condizioni prestabilite, l'imperatore lo scacciò da tutti i dibattiti con i latini e lo mise agli arresti domiciliari. A quel tempo san Marco era molto malato (apparentemente soffriva di cancro dell'intestino). Ma questo uomo esaurito e mortalmente malato, che si trovava perseguitato e in disgrazia, rappresentava nella sua persona la Chiesa ortodossa; era un gigante spirituale con cui nessuno poteva confrontarsi.
Gli eventi si susseguirono in rapida successione. Il vecchio patriarca Giuseppe di Costantinopoli morì; fu prodotto un documento contraffatto di sottomissione a Roma; l'imperatore Giovanni Paleologo prese la direzione della Chiesa nelle proprie mani e gli ortodossi furono obbligati a rinunciare alla loro Ortodossia e ad accettare tutti gli errori, le novità e le innovazioni dei latini in tutti i campi, inclusa la completa accettazione del primato del papa "su tutta la terra". Durante un servizio trionfale dopo la firma dell'unione il 5 luglio del 1439, i delegati greci baciarono solennemente il ginocchio del papa. L'Ortodossia era stato venduta, non solo tradita, perché in cambio della sottomissione, il Papa acconsentiva a fornire soldi e soldati per la difesa di Costantinopoli contro i turchi. Ma un vescovo non aveva ancora firmato. Quando papa Eugenio vide che la firma di san Marco non era sull'atto di unione, esclamò: "Se è così, non abbiamo ottenuto nulla!"
I delegati tornarono a casa vergognandosi della loro sottomissione a Roma. Ammisero di fronte al popolo: "Abbiamo venduto la nostra fede; abbiamo scambiato la pietà con l'empietà! "Come scrisse san Marco:" La notte dell'unione ha ottenebrato la Chiesa". Solo a lui fu concesso il rispetto da parte del popolo che lo accolse con entusiasmo universale quando fu gli finalmente permesso di tornare a Costantinopoli nel 1440. Ma anche allora le autorità continuavano a perseguitarlo. Alla fine fu arrestato e imprigionato. Ma qualunque fossero la sua condizione e le circostanze, continuò ad ardere nello spirito e a combattere per la Chiesa.
Alla fine fu liberato e, seguendo il suo esempio, i patriarchi orientali condannarono la falsa unione e si rifiutarono di riconoscerla. Il trionfo della Chiesa fu compiuto – per mezzo di un uomo esaurito dalla malattia e tartassato dagli uomini, ma forte nella conoscenza della promessa del nostro Salvatore: "…io edificherò la mia Chiesa; e le porte degli inferi non prevarranno su di essa". (Matteo 16:18)
San Marco morì il 23 giugno 1444, all'età di 52 anni. Questo grande pilastro della Chiesa era un vero ecumenista, perché non ebbe timore di viaggiare in Italia per parlare con i cattolici romani, ma cosa ancor più importante, non ebbe paura di confessare la pienezza della verità quando ne arrivò il tempo.
Quella che segue è la sezione conclusiva della lettera enciclica del Santo sull'argomento della falsa unione. Oggi è tanto significativa e vitale quanto lo era 500 anni fa:
"Perciò" scrive San Marco, "In quanto questo vi è stato comandato dai santi apostoli, siate saldi, mantenete fermamente le tradizioni che hai ricevute, sia scritte sia orali, affinché non siate privati ​​della vostra fermezza e non siate portati via dalle delusioni degli iniqui. Che Dio onnipotente faccia comprendere anche a loro la loro illusione; e dopo averci liberati da loro come dalla zizzania malvagia, ci raccolga nei suoi granai come grano puro e utile, in Gesù Cristo nostro Signore, a cui si addice ogni gloria, onore e adorazione, insieme al suo eterno Padre e al suo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen".
Per le preghiere di san Marco, o Cristo nostro Dio, e tutti i tuoi santi Padri, insegnanti e teologi, conserva la tua Chiesa nella confessione ortodossa e conduci molti alla conoscenza della verità, per tutti i secoli!
AMICI ED AMICHE DEL MIO BLOG:
 SEMBRA CHE ANCHE OGGI, IL TEMPO SARA' INCLEMENTE, IL CALDO E LA TEMPERATURA SALIRANNO E NON CI FARANNO ANCORA RESPIRARE.
PREGHIAMO IL SIGNORE, PERCHE' PONGA FINE A QUESTO STRAZIO.......

 

martedì 8 agosto 2017

Хочу напомнить всем православным прихожанам, относящимся к старому Юлианскому календарю, что 19 августа в 9.30 в нашем Православном Приходе МП в честь Иоанна Кронштадского города Кастровиллари будет служиться Божественная Литургия в честь Преображения Господня. По окончанию Литургии будет освящение фруктов.

mercoledì 26 luglio 2017

http://www.ortodossiatorino.net/

Il mio cammino verso l’Ortodossia

Testimonianza di padre Serafim (Valeriani)Sono lo ieromonaco Serafim (Valeriani), parroco presso la Chiesa Ortodossa san Basilio il Grande di Bologna. Il mio cammino verso l’Ortodossia è iniziato nel 1999. Avevo già sentito parlare da giovane dei cristiani ortodossi molte volte, soprattutto agli incontri ecumenici tenuti dalla comunità di Taizè, ma di persona fino al 1999 non avevo mai incontrato un ortodosso vero in carne ed ossa col quale dialogare e discutere della Fede.
Per far capire come sono arrivato dove sono è bene presentarmi: come ho detto il mio nome da monaco è Serafim, sono bolognese di antica famiglia (l’albero genealogico da parte di madre arriva fino al 1450), sono nato a Bologna e cresciuto fra la città e San Chierlo, ridente frazione in Comune di Monte san Pietro, dove i miei nonni materni avevano un bel podere da contadini. Credo che l’animo contadino sia naturalmente portato al Divino, il contadino prepara la terra, semina nei tempi prestabiliti, aspetta con pazienza, guarda il cielo aspettando la pioggia, la neve o il sole a tempo debito e poi raccoglie quel che il buon Dio gli dona. Il vivere così a contatto con la natura, secondo il mio modesto parere e l’esperienza, fa dei contadini un ceto sociale fra i più religiosi. La vita dei miei nonni era scandita dal calendario e nel calendario c’erano le feste dei santi, e per ogni festa i miei nonni avevano un proverbio che spiegava guardando il cielo ciò che il Signore avrebbe mandato: la pioggia, il sole o la neve... certe volte tendiamo ad idealizzare il nostro passato, ma ripensando a qui tempi vedo che essi hanno inciso profondamente sul mio carattere, furono anni molto felici fra le mie adorate colline e i miei numerosi impegni da contadino in erba. Furono anni in cui incontrai persone di grande religiosità e fede, certamente erano tutti romano cattolici, ma persone che mi hanno dato molto e di cui ho un caro ricordo, persone che forse la storia ha dimenticato o dimenticherà ma di cui brilla eterna memoria davanti a Dio. All’età di 12 anni morì il mio caro nonno Osideo e la casa con tutto il podere furono venduti, la vita che avevo vissuto fino ad allora cambiò radicalmente per svolgersi prevalentemente in città, nell’età dell’adolescenza come spesso accade mi allontanai dalla religione per poi riavvicinarmi verso i 16 anni, fu allora che iniziai a frequentare con regolarità la parrocchia romano cattolica vicino a casa mia, diventando anche catechista ed educatore di azione cattolica. Poiché sono una persona curiosa di natura e poiché nella confessione romano cattolica mi mancava qualcosa (un qualcosa che non sapevo spiegarmi) iniziai dai 18 anni a interessarmi delle religioni, della loro storia e iniziai anche a frequentare tutte le possibili religioni, culti, sette presenti nel territorio bolognese. Studiavo, approfondivo, frequentavo, per poi rimanere sempre romano cattolico, perché la logica teologia della confessione romano cattolica non aveva paragoni con le fantasiose teorie dei numerosi gruppi frequentati.
Veniamo così al 1999, nel mese di novembre mi ricordai di essere entrato alcuni anni prima in una chiesa ortodossa in via sant’Isaia a Bologna. Decisi di andare un sabato a vedere se fosse aperta. Era aperta, veniva celebrato il grande vespro, non capii molto se non qualche cosa che si cantava anche a Taizè: Gospodi pomilui (Signore abbi pietà), slava Tebe Bozhe (gloria a Te o Dio), rimasi comunque impressionato dalla bellezza e dalla spiritualità della funzione... Dalla tabella degli orari vidi che il grande vespro veniva celebrato tutti i sabati, il sabato successivo 10 minuti prima dell’inizio della funzione ero già in chiesa. Il parroco, l’indimenticato e indimenticabile archimandrita Mark (Davitti) stava accendendo le lampade all’iconostasi e due ragazze, Natalia, russa, e Ketevan, georgiana, si stavano preparando a cantare. Ricordo che padre Marco si voltò e mi chiese:
- Russki? (Sei russo?)
- No, padre, sono italiano.
- Ah, italiano di dove?
- Di Bologna, padre.
- E la mamma?
- Bolognese
- E il papà?
- Bolognese.
Ricordo che padre Marco alzò le mani con un gesto di meraviglia ed esclamò con la sua voce tonante e il suo accento toscano:
- Un bolognese figlio di bolognesi!?!?!? Ma lo sai che te tu sei una razza in via di estinzione come la foca monaca?????
Una risata fragorosa riempì le antiche volte della chiesa e da quel giorno io e il padre Marco diventammo amici, di più egli col passare del tempo diventò il mio padre spirituale e colui che mi avrebbe accolto qualche tempo dopo nella Una, Santa, Cattolica e Apostolica Chiesa.
Qualche giorno più tardi lessi sul giornale che l’arcidiocesi romano cattolica di Bologna organizzava un viaggio a Mosca con visita a varie chiese e santuari ortodossi e partecipazione a varie funzioni fra cui anche una Divina Liturgia celebrata da sua santità il patriarca Alessio. Mi iscrissi al viaggio, diedi tutti gli esami all’università (ricordo ancora l’esame di farmacognosia preparato in 2 settimane) e alla fine di febbraio ero pronto a partire per Mosca. L’impatto con la città, le sue chiese, i monasteri, le icone secolari davanti alle quale brillavano le candele di cera pura fu per me un’esperienza meravigliosa. Il bacio delle reliquie di san Sergio, i canti alla Divina Liturgia celebrata dal patriarca, la pietà dei singoli fedeli mi si impressero nell’anima.
Il momento culminante del viaggio era rappresentato dalla benedizione di un’icona della Madre di Dio di Vladimir. L’arcidiocesi di Bologna qualche tempo prima aveva fatto dono al patriarcato di un’icona della Madonna di san Luca, ora il patriarcato ricambiava con il dono di un’icona della Madonna di Vladimir. Mi vengono ancora i brividi a parlare di quel momento, fu la semplice benedizione di un’icona, c’era un diacono che cantava le litanie con una profonda voce da basso, un metropolita (mi pare si chiamasse Serghij) che celebrava la funzione e molti fedeli in chiesa che pregavano con grande fervore, ebbene ad un certo punto mi voltai indietro, vidi le babushke (nonnine) russe tutte con un bel fazzoletto che adornava il loro capo, vidi i loro occhi, il loro fervore e per un istante mi sembrò che il tempo si fosse fermato ad anni prima, rividi nei volti di quelle donne il volto delle donne del mio paese (quando ero piccolo nelle chiese romano cattoliche in campagna tutte le donne portavano ancora il velo) e in quell’istante esclamai:
- MA QUESTA E’ LA MIA CHIESA!
Fu una sensazione netta e precisa, là lontano da casa, in mezzo a persone sconosciute ma che mi ricordavano la mia infanzia, proprio là avevo ritrovato la mia Chiesa.
Ritornato a casa, sotto la saggia guida del padre Marco iniziai il mio cammino che mi avrebbe portato ad aderire, o meglio ancora a ritornare nel seno della Chiesa Ortodossa.
Che cosa ho trovato nella Chiesa Ortodossa che non ho trovato da altre parti? Essenzialmente una cosa: la pienezza della Verità, anzi per essere più precisi la Cattolicità della Verità. Cattolica è una parola che deriva dal greco “Katholikà”, spesso soprattutto in occidente si traduce questa parola come “universale”, la Chiesa è Cattolica in quanto accoglie uomini di ogni epoca, di ogni etnia, di ogni ceto sociale... questo è un aspetto della Cattolicità della Chiesa ma non è l’unico, ancora di più Cattolica significa “secondo il tutto” “secondo la pienezza”. La Chiesa è Cattolica in quanto conserva e predica il Vangelo, la Buona Novella di Nostro Signore Gesù Cristo, quella Buona Novella diffusa nel mondo dai santi Apostoli e i loro successori, mirabilmente spiegata dai santi Padri, senza ad Essa aggiungere o togliere niente. Solo nella Chiesa Ortodossa ho trovato la Cattolicità della Verità, la pienezza della Verità rivelata.
Se dovessi descrivere con due parole la Chiesa Ortodossa userei essenzialmente “luce” e “gioia”. Il cuore pulsante, il centro, la ricchezza della Fede Ortodossa è la Pasqua, la festa della Pasqua supera di gran lunga in grandezza qualsiasi altra festa come la luce del sole supera di gran lunga quella della luna o delle altre stelle. Nella Pasqua noi facciamo esperienza di Cristo morto e risorto, dalla resurrezione di Cristo nasce per noi una speranza nuova, la morte non ha più l’ultima parola, Cristo ha vinto la morte e ha dato a noi uomini immersi nelle tenebre di questo mondo una speranza nuova. La resurrezione di Cristo ha distrutto le tenebre della morte, ha distrutto chi aveva il potere della morte cioè il diavolo e ci ha donato la vita immortale. Siamo stati illuminati dalla luce di Cristo, quella luce che non tramonta e gioiamo con lui in questa vita nuova dove la morte non ha più l’ultima parola poiché l’ultima parola ce l’ha Cristo risorto. La centralità della Pasqua come esperienza di Cristo risorto appartiene anche alle altre confessioni cristiane, ma solo nella Chiesa Ortodossa essa riceve tutta la sua centralità, tutta la sua importanza, tutto il suo fulgore.
Una è la perla preziosa che ho trovato nella Chiesa Ortodossa: la pienezza della Verità, due sono le parole con cui la descriverei: luce e gioia, e tre sono le armi che Essa ci dona per combattere la buona battaglia della Fede: i santi Misteri (Sacramenti), la preghiera e il digiuno.
Quello che lascia a bocca aperta i non ortodossi è spesso la celebrazione dei santi Misteri (Sacramenti): il Battesimo e la Cresima che ci introducono alla vita cristiana, la santa Eucarestia nella quale riceviamo il Corpo e il Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo per il perdono dei peccati e la vita eterna, la Confessione che ci rimette i peccati anche quelli più gravi, l’Olio santo che ci è dato per la nostra salute, il Matrimonio che fa della famiglia naturale fra uomo e donna una piccola Chiesa domestica, l’Ordine sacro che perpetua il sacerdozio. La celebrazione dei santi Misteri nella Chiesa Ortodossa è di una rara bellezza che lascia esterrefatti coloro che vi partecipano, una bellezza che è espressione della bellezza della santa Fede Ortodossa.
Oltre ai santi Misteri il cristiano ortodosso ha altre due armi: la preghiera e il digiuno, essi sono inscindibili, senza il digiuno la nostra preghiera non è accetta a Dio e senza la preghiera i nostri digiuni sono vani. Solo nella Chiesa Ortodossa ho trovato che le tre armi spirituali: Misteri (Sacramenti), preghiera e digiuno hanno la loro degna importanza e il posto giusto nella vita della Chiesa tutta e del singolo cristiano in particolare.
Tante cose potrei ancora scrivere sulla Chiesa Ortodossa alla quale senza mio merito ma solo per la misericordia di Dio mi glorio di appartenere, credo fermamente che essa sia la Vera Chiesa fondata da Nostro Signore Gesù Cristo, credo fermamente che solo in essa si possa trovare la pienezza della Verità rivelata, credo fermamente che solo in essa si possano trovare le armi spirituali: Misteri, preghiera e digiuno che ci aiutano a vivere da veri cristiani e a trovare la volontà di Dio su di noi. Per poterlo sperimentare bisogna mettersi con animo di ricerca e varcare la soglia di una chiesa e mettersi in ascolto di Dio che ci ama, ci parla, ci cerca e vuole condurci alla salvezza.
Gloria a Dio per tutto!